Listovať v Katechizme

KKC 2135


2135 „Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať“ (Mt 4,10) . Klaňať sa Bohu, modliť sa k nemu, vzdávať mu pravý kult, plniť prisľúbenia a sľuby, ktoré mu boli dané, sú úkony čnosti nábožnosti, ktoré pochádzajú z poslušnosti voči prvému prikázaniu.