PAMIATKA

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: PAMIATKA


Duch Svätý ako živá pamäť Cirkvi 1099
Eucharistia ako pamiatka Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania 611, 1167, 1330, 1358, 1362-1372 , 1382
Ježiš ustanovuje pamiatku obety seba samého 610, 1323, 1337
Liturgia ako pamiatka tajomstva spásy 1099
Pamiatka Ježiša Krista a jeho obety 1333, 1341-1344 , 1394
Pamiatka Kristovho umučenia a zmŕtvychvstania 1163, 1167, 1354
Pamiatka obdivuhodných Božích skutkov 1103
Pamiatka spasiteľných udalostí Starej zmluvy 1093, 2170
Pamiatka svätých 957, 1173, 1195
Pamiatka zosnulých 958, 1032