LITURGIA - Božské osoby v liturgii

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: LITURGIA - Božské osoby v liturgii


Boh Otec ako prameň a cieľ liturgie 1077-1083
Duch Svätý v liturgii 688, 1091-1109 ,1112
Kristus ako stredobod a Kňaz liturgie 662, 1070, 1088
Kristus v liturgii 1084-1090 , 1097, 1111, 1136, 2655
Liturgia ako dielo Najsvätejšej Trojice 1076-1109