Listovať v Katechizme

KKC 1136


1136 Liturgia je „činnosť“ úplného Krista. (795) Tí, čo ju teraz slávia povznesení ponad znaky, sú už v nebeskej liturgii, (1090) kde je slávenie naplno spoločenstvom a sviatkom.