Listovať v Katechizme

KKC 1137


1137 Zjavenie svätého Jána, ktoré sa číta v liturgii Cirkvi, nám najprv zjavuje, že „na nebi stál trón a na tróne On, Sediaci“ (Zjv 4,2) : „Pán“, Boh (Iz 6,1) . Potom zjavuje „Baránka, (662) ktorý bol ako zabitý“ (Zjv 5,6) : ukrižovaného a vzkrieseného Krista, jediného Veľkňaza pravého svätostánku , „ktorý dary prináša a je prinášaný, ich prijíma a je rozdávaný“. Nakoniec zjavuje „rieku vody života… vytekajúcu od Božieho a Baránkovho trónu“ (Zjv 22,1) , jeden z najkrajších symbolov Ducha Svätého.