KRÍŽ

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: KRÍŽ


Božie kráľovstvo nastolené Kristovým krížom 550
Božie kráľovstvo sa šíri cestou kríža 853
Eucharistia ako sprítomnenie obety kríža 1323, 1364-1366 , 1382
Kristova kráľovská hodnosť a kríž 440
Kríž ako cesta k svätosti 2015
Kríž ako cesta nasledovania Krista 555, 1816
Kríž ako oltár Novej Zmluvy 1182
Obeta kríža a jej prijatie 561
Obeta kríža ako príklad solidarity a lásky 1939
Spasiteľné účinky obety kríža 617, 813, 1505, 1741, 1992, 2305
Vziať a niesť svoj kríž 1435, 1460, 1615, 1642, 2029, 2427
Zodpovednosť za Kristovo ukrižovanie 598