Listovať v Katechizme

KKC 550


550 Príchod Božieho kráľovstva je porážkou satanovho kráľovstva: (394) „Ale ak ja Božím Duchom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo“ (Mt 12,28) . Ježišove exorcizmy vyslobodzujú ľudí (1673) z moci zlých duchov. Anticipujú Ježišovo veľké víťazstvo nad „kniežaťom tohto sveta“ (Jn 12,31) . Božie kráľovstvo bude definitívne nastolené Kristovým krížom: (440, 2816) „Z dreva [kríža] vládol Boh – Regnavit a ligno Deus.“