Listovať v Katechizme

KKC 2015


2015 Cesta k dokonalosti vedie cez kríž. Niet svätosti bez odriekania a duchovného boja. Duchovný pokrok (407, 2725, 1438) vyžaduje askézu a umŕtvovanie, ktoré postupne vedú k životu v pokoji a radosti blahoslavenstiev.

„Kto vystupuje, nikdy sa nezastavuje, znova a znova začína a nikdy neskončí… začínať. Kto vystupuje, neprestáva túžiť po tom, čo už pozná.“