Listovať v Katechizme

KKC 2016


2016 Deti našej matky svätej Cirkvi právom dúfajú v milosť vytrvania až do konca a v odmenu od Boha, svojho Otca, (162, 1821) za svoje dobré skutky vykonané s jeho milosťou v spojení s Ježišom. Keďže veriaci zachovávajú tie isté životné pravidlá, majú účasť na „blaženej nádeji“ (1274) tých, ktorých Božie milosrdenstvo zhromažďuje vo „svätom meste, novom Jeruzaleme“, ktoré zostupuje „z neba od Boha… vystrojené ako nevesta, ozdobená pre svojho ženícha“ (Zjv 21,2) .