KRISTUS - Kristovo telo

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: KRISTUS - Kristovo telo


Duch Svätý a Kristovo telo 797-798 ,1084, 1108
Eucharistia a Kristovo telo 1323, 1331, 1339, 1374-1375 , 1382, 1391, 1393, 1416
Každodenný chlieb a Kristovo telo 2835, 2837, 2861
Kristova smrť a smrť jeho tela 627, 630
Mária a Kristovo telo 466, 488, 973
Obeta Kristovho tela 606, 610, 621
Oslávenie Kristovho tela 659
Pravá ľudská prirodzenosť Kristovho tela 476
Premenenie chleba na Kristovo telo 1106, 1333, 1353, 1376, 1411, 1413
Prijímanie a Kristovo telo 1385
Spoločenstvo veriacich a Kristovo telo 948, 960
Uctievanie Kristovho tela 103, 141
Zmŕtvychvstanie Kristovho tela 640, 645-646 ,648, 657