KŇAZ / KŇAZSTVO

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: KŇAZ / KŇAZSTVO


porov. Posvätný stav, Presbyter

Cirkev ako kňazský ľud 784, 941, 1119, 1591
Cirkev ako královstvo kňazov 1546
Jediné Kristovo kňazstvo 1544-1545
Kňazstvo Starej zmluvy 1539-1541
Kristovo kňazstvo 1544-1547 ,1551, 1554, porov. Kristus
Najvyššie kňazstvo ako plnosť sviatosti posvätného stavu 1557
Služobné alebo hierarchické kňazstvo biskupov a kňazov 1547
Spoločné kňazstvo pokrstených 1141, 1143, 1268, 1273, 1546-1547
Účasť na Kristovom kňazstve 1546
Výraz sacerdos označuje biskupov a kňazov 1554
Kňaz koná v osobe Krista 1548
Praví kňazi Nového zákona 1564
Puto kňaza s Kristom a apoštolmi 1120
Služba kňaza spojená s Kristovým kňazstvom 1544-1545
Služobné kňazstvo ako prostriedok na budovanie Cirkvi 1547
Služobné kňazstvo bolo ustanovené pre ľudí a spoločenstvo Cirkvi 1551
Služobné kňazstvo v službe spoločného kňazstva 1120, 1547, 1592
V mene celej Cirkvi 1552-1553