POSVÄTNÝ STAV

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: POSVÄTNÝ STAV


1536 porov. Služba, Sviatosti

Cieľ a význam posvätného stavu 1120, 1534, 2686
Čo značia výrazy ordo, ordinatio a consecratio 1537-1538
Do posvätného stavu povoláva Boh 1578
Kristova prítomnosť v posvätnom stave 1548-1550
Kristus pôsobí prostredníctvom posvätného stavu 1575
Posvätný stav a vysviacka 1538
Posvätný stav ako cesta prenášania apoštolského nástupníctva 1087
Posvätný stav, jedna zo siedmich sviatostí 1113, 1210
Posvätný stav sa prejavuje v slávení Eucharistie 1142
Predobrazy posvätného stavu 1541
Stupne posvätného stavu 1593
Disciplína platná vo Východných cirkvách 1580
Len pokrstený muž môže prijať sviatosť posvätného stavu 1577
Len ten, koho povoláva Boh 1578
Nik si nemôže nárokovať právo prijať sviatosť posvätného stavu 1578
Slobodný muž, ktorý chce prijať sviatosť pOsvätného stavu (v Latinskej cirkvi) 1579
Trvalí diakoni ženatí 1579
Biskup ako vysluhovate 1576
Miesto a čas slávenia 1572
Obrad slávenia týkajúci sa troch stupňov 1573-1574
Viditeľné znaky vysviacky 1538
Tri stupne sviatosti posvätného stavu 1536, 1554