EUCHARISTIA - Čo je Eucharistia

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: EUCHARISTIA - Čo je Eucharistia


Kristova prítomnosť 1357-1358
Pamiatka Kristovej obety 611, 1337, 1357-1358 , 1362-1372 , 1382
Pamiatka Novej zmluvy 1621
Prameň a vrchol kresťanského života 1324-1327
Prameň lásky 864, 1395
Prijímanie Pánovho tela a krvi 1244, 1382
Prítomnosť budúceho Kráľovstva 1405, 2861
Sviatosť spoločenstva 1382, 1395
Sviatosť sviatostí 1169, 1211
Sviatosť uvádzania do kresťanského života 1212, 1533
Sviatosť vykúpenia 1846
Tajomstvo Kristovej činorodej lásky 2718
Vzdávanie vďaky a chvály Otcovi 1358-1361