CIRKEV a jej úlohy

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: CIRKEV a jej úlohy


Byť Božím ľudom 781-786
Byť príkladom kresťanskej svätosti 2030
Evanjelizovať a katechizovať 7
Nepretržitým nástupníctvom zachovávať apoštolské ohlasovanie 77
Obrátenie ako nepretržitá úloha 1482
Odpúšťať hriechy 827, 979-983 , 1442, 1478
Ohlasovať veľkonočné tajomstvo 571
Opatrovať vieru 168, 171, 173
Plniť poslanie vo svete 767, 2044-2045
Posväcovať ľudí 824
Slúžiť Bohu 783-786
Starať sa o časné stránky spoločného dobra 2420
Vyznávať vieru 172-175
Vyznávať vieru v jedného Boha, Otca, Syna a Ducha Svätého 152, 258, 738
Vyznávať vieru v Kristovu kráľovskú moc 2105
Zachovávať a vysvetľovať Božie slovo 119
Zachovávať poklad viery 84, 97, 175