Hľadať v Katechizme

Výsledky hľadania: 2044-2045


2044 Vernosť pokrstených je prvotným predpokladom (852) ohlasovania evanjelia a poslania Cirkvi vo svete. (905) Aby posolstvo spásy ukázalo pred ľuďmi svoju silu pravdy a vyžarovania, musí ho potvrdzovať svedectvo života kresťanov. „Svedectvo kresťanského života a dobré skutky konané v nadprirodzenom duchu majú silu priťahovať ľudí k viere a k Bohu.“

2045 Pretože kresťania sú údmi tela, (753) ktorého Hlavou je Kristus, prispievajú k budovaniu Cirkvi pevnosťou svojho presvedčenia a svojho morálneho správania. Cirkev sa zveľaďuje, rastie a sa rozvíja svätosťou svojich veriacich, kým nevytvoria toho „dokonalého muža“, (828) ktorý uskutoční „Kristovu plnosť“.