CIRKEV a jej tajomstvo

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: CIRKEV a jej tajomstvo


Historická a duchovná skutočnosť 770-771
Chrám Ducha Svätého 797-798
Kráľovstvo kňazov Bohu 1546, 1591
Kristova nevesta 796
Kristovo telo 787-796
Matka a učiteľka 2030-2046
Miesto, kde sa uskutočňuje povolanie každého kresťana 2030
Miesto poznania Ducha Svätého 688
Opatrovkyňa pokladu viery 171
Sviatosť poslania Krista a Ducha Svätého 738
Tajomstvo a sviatosť 774-776
Tajomstvo zjednotenia ľudí s Bohom 772-773
Všeobecná sviatosť spásy 849
Základ pravdy 171
Zárodok a počiatok Božieho kráľovstva 541
Zmierený svet 845
Znak nebeského Jeruzalema 117