CIRKEV a jej štruktúra

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: CIRKEV a jej štruktúra


porov. Zbor apoštolov, Biskupské kolégium

Apoštoli ako základné kamene Cirkvi 642
Hierarchické zriadenie Cirkvi 771, 874-887
Kristus a jeho prítomnosť v Cirkvi 1380
Kristus ako Hlava a pôvodca Cirkvi 669, 874
Kristus rozdeľuje v Cirkvi dary a služby 794
Rehoľný a zasvätený život patrí k životu Cirkvi 914, 916, porov. Zasvätený život
Služby udelené vysviackou sú pre štruktúru Cirkvi nenahraditeľné 1593
Veriaci laici v Cirkvi 897-913