Listovať v Katechizme

KKC 914


914 „Hoci stav, ktorý sa zakladá na profesii evanjeliových rád, (2103) nie je súčasťou hierarchickej štruktúry Cirkvi, predsa nepochybne patrí k jej životu a svätosti.“