ZBOR APOŠTOLOV

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: ZBOR APOŠTOLOV


Apoštolské kolégium a biskupi 880
Moc kolégia apoštolov zväzovať a rozväzovať 881, 1444
Nová zmluva a apoštolský zbor 816
Vyvolenie apoštolského zboru 1577
Zbor Dvanástich a Peter 552