SVIATOSŤ/TI

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: SVIATOSŤ/TI


Božie slovo sa vyžaduje pri sviatostiach 1122, 1133
Cieľ sviatostí 1123, 1680
Cirkev ako sviatosť 747, 774-776 , 780, 1045, 1108, 1140
Definícia a význam sviatostí 774, 1084, 1131
Eucharistia ako sviatosť sviatostí 1211, 1324, 1374
Kristova prítomnosť vo sviatostiach 1088, 1127, 1509
Počet sviatostí 1113, 1117
Právo pokrsteného prijímať sviatosti 1269
Predobraz sviatostí v znakoch Starej zmluvy 1150
Sviatosti ako Božie veľdiela v Novej zmluve 1116
Sviatosti ako činy Ducha Svätého 1116
Sviatosti ako sily, ktoré vychádzajú z Kristovho tela 1116
Sviatosti, ktoré nemožno opakovať 698
Sviatosti sa týkajú etáp prirodzeného života 1210
Sviatosti sú nevyhnutne potrebné na spásu 1129
Sviatosti sú účinné 1127
Sviatosti ustanovil Kristus 1114
Sviatostná ekonómia 1076
Tajomstvá Kristovho života ako základ sviatostí 1115