ZVESTOVANIE

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: ZVESTOVANIE


porov. Mária, Anjel

Anjel pri zvestovaní pozdravuje plnú milosti 490
Anjelovo zvestovanie Panne Márii 484, 490
Ježiš, meno dané Bohom pri zvestovaní 430
Máriin súhlas pri zvestovaní 973
Máriina modlitba a zvestovanie 2617
Máriino materstvo a zvestovanie 969, 2674
Sviatok Zvestovania 171
Zvestovanie príchodu Božieho kráľovstva 570
Zvestovaním sa začína plnosť času 484