Listovať v Katechizme

KKC 484


484 Zvestovaním Panne Márii sa začína „plnosť času“ (Gal 4,4) , čiže splnenie prisľúbení a príprav. Mária je povolaná počať toho, v ktorom bude telesne prebývať „celá plnosť božstva“ (461) (Kol 2,9) . Božia odpoveď na jej otázku: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ (Lk 1,34) poukazuje na moc Ducha: „Duch Svätý zostúpi na teba“ (721) (Lk 1,35) .