Listovať v Katechizme

KKC 430


430 Ježiš v hebrejčine znamená: „Boh spasí“. (210) Anjel Gabriel pri zvestovaní hovorí, že jeho vlastné meno bude Ježiš. Toto meno vyjadruje aj jeho totožnosť, aj jeho poslanie. Keďže „okrem Boha“ nemôže nik „odpúšťať hriechy“ (Mk 2,7) , iba on v Ježišovi, svojom večnom Synovi, ktorý sa stal človekom, „vyslobodí svoj ľud z hriechov“ (402) (Mt 1,21) . Takto Boh v Ježišovi zjednocuje ako v hlave celé dejiny spásy v prospech ľudí.