VYZNANIE (SYMBOL) VIERY apoštolov

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: VYZNANIE (SYMBOL) VIERY apoštolov


14, 184, 187-188 ,197

Apoštolské vyznanie viery 194, 196, 2558
Boh vo Vyznaní viery 199
Čo znamená slovo symbol 188
Krstné vyznanie viery 189
Nicejsko-carihradské vyznanie viery 195
Vyslovovať s vierou Vyznanie viery 197
Vyznanie viery sa delí na tri časti 190-191
V priebehu storočí vznikali nové symboly viery 192-193
Zostavenie Vyznania viery 186