VTELENIE

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: VTELENIE


461-463

Boží Syn koná ľudské skutky 470
Boží Syn má ľudské a božské poznaníe 474
Boží Syn prijal ľudskú dušu 472
Čo znamená vtelenie 461, 464, 479, 483
Herézy popierajúce Kristovu ľudskú prirodzenosť 465-468
Jednota Slova na základe hypostázy 466, 468, 483
Ježiš Kristus je pravý Boh a pravý človek bez akéhokoľvek pomiešania 464-469
Koncily vyznávajúce Kristovo vtelenie 465-468
Kristov ľudský výzor môže byť zobrazený 476
Kristova ľudská vôľa nasleduje jeho božskú vôľu 475
Kristovo vtelenie z historického hľadiska 423
Ľudská prirodzenosť bola pri vtelení prijatá, nie zničená 470
Príprava na vtelenie 522-523
Slovo sa viditeľne zjavilo v Kristovom tele 477
Tajomstvo vtelenia 359
Účinky vtelenia Božieho Syna 432, 521
Viera v Kristovo vtelenie 463, 465
Vtelenie a nanebovstúpenie 661