VINA

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: VINA


porov. Hriech

Adamova vina ajej následky 390, 402-403
Civilný trest a vina 2266
Kristova smrť a ľudské viny 580, 598
Mária uchránená od dedičnej viny 966
Mylný úsudok a vina 1791
Náprava vín 2487
Nedobrovoľná nevedomosť a vina 1860
Neúmyselná vražda a morálna zodpovednosť 2269
Odpustenie vín 1031, 1425, 1436, 1452
Odpustenie všetkých vín 978, 982, 1502, 1847
Oprávnená obrana a vina 2264
Pokánie a vina 1455, 1459
Pokazenie dobrého mena a vina 2477
Potrat, spolupráca a vina 2272
Priznať svoje viny 827, 1455, 1847
Rozdelenie v Cirkvi a vina ľudí 817
Svedomie a viny 1781, 1784, 1801
Úmyselná vražda a vina 2269
Vina za ateizmus 2125
Vina za hriechy proti čistote 2352, 2354-2355
Vina za hriechy proti spravodlivosti a pravde 2477, 2480-2481 , 2485, 2487, 2509
Vina za pohoršenie 2284, 2287, 2326
Vyznať sa z vín 1458, 1493
Závažnosť previnenia 1861, 2073