VIERA - Účinky viery

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: VIERA - Účinky viery


Dobré svedomie a láska 1794
Jedna Cirkev v jednej viere 818-819
Odpoveď na problém zla 309, 324
Pokánie 1492
Pomoc pri modlitbe 2656, 2662, 2754
Poznanie Boha 2614
Poznanie svojej dôstojnosti 1692
Prijatie Božej všemohúcnosti 273
Prijatie a chápanie zjavenia 99, 158
Príslušnosť k Božiemu ľudu 782
Prístup k eucharistickému tajomstvu 1381
Prístup k tajomstvu Cirkvi 770, 779, 812
Prístup k tajomstvu Kristovho zmŕtvychvstania 1000
Prístup k tajomstvu smrti 1006
Skúsenosť života v Kristovi 2038
Splnenie prosieb 548
Účasť na prorockom Kristovom úrade 785
Upevnenie spoločenstva manželov 1644
Včlenenie do Krista 818
Viera ako prameň morálneho života 2087