ÚDY KRISTOVHO TELA

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: ÚDY KRISTOVHO TELA


Duch Svätý ako životný princíp údov Kristovho tela 798
Jednota a spoločenstvo údov Kristovho tela 790-791 , 797, 947, 953, 1368, 1396, 1469
Kresťania ako údy Kristovho tela 521, 738-739 , 793, 795-796 , 1988
Rozdelenia medzi údmi Kristovho tela 821
Rozdiely medzi údmi Kristovho tela 791, 873
Krstom sa stávame údmi Kristovho tela 1213, 1267