Listovať v Katechizme

KKC 1267


1267 Krst nás robí údmi Kristovho tela. (782) „Preto… sme si navzájom údmi“ (Ef 4,25) . Krst včleňuje do Cirkvi. Z krstných prameňov sa rodí jediný Boží ľud Novej zmluvy, ktorý presahuje všetky prirodzené alebo ľudské hranice národov, kultúr, rás a pohlaví: „Veď my všetci… sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo“ (1Kor 12,13) .