ÚCTA

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: ÚCTA


porov. Rešpektovanie, Dôstojnosť

Detská úcta k rodičom 2215
Ježišova úcta k chrámu 583-584
Láska ako úcta k blížnemu 1789, 1825
Ľudské telo je hodné úcty 364, 2300
Mariánska úcta 971
Právo človeka na úctu 2479
Úcta k autorite 1900
Úcta k Bohu 209, 449, 2101, 2116, 2148
Úcta k Božiemu slovu 127, 1154
Úcta k ľudskému životu 2259
Úcta k politickej autorite 1900
Úcta k posvätným obrazom 2132
Úcta k predstaveným Cirkvi 1269
Úcta k rodičom 2197-2200 , 2214
Úcta k vlastnému telu 1004
Úcta ku kresťanom nekatolíkom 818
Úcta v rodine 2206, 2214-2217 ,2219, 2228, 2251
Úcta voči Božiemu menu 2144, 2148, 2149
Úcta voči hriešnikom 1466, 1467