SVIATOSTI - Účinky sviatostí

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: SVIATOSTI - Účinky sviatostí


Posvätný stav a manželstvo ako sviatosti zamerané na spásu iných 1534-1535
Sviatosti odpúšťajú hriechy 977, 987
Sviatosti podporujú a posilňujú na ceste k svätosti 1133, 2030
Sviatosti pôsobia ex opere operato 1128
Sviatosti robia kresťémov Božími deťmi 1692
Sviatosti spájajú s Kristom 790, 950
Sviatosti spôsobujú milosť, ktorú naznačujú 1084, 1127, 1131
Sviatosti sú základom jednoty kresťanov 1126
Sviatosti udeľujú sviatostnú milosť 2003
Sviatosti udeľujú údom Kristovho tela Ducha Svätého 739
Sviatosti uzdravujú 1420-1421
Sviatosti vtláčajú sviatostný charakter alebo nezmazateľný duchovný znak 698, 1121