Listovať v Katechizme

KKC 1126


1126 Napokon, keďže sviatosti vyjadrujú a rozvíjajú spoločenstvo viery v Cirkvi, je lex orandi („zákon modlitby“) (815) jedným z podstatných kritérií dialógu, ktorý sa usiluje obnoviť jednotu kresťanov.