POTREBA

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: POTREBA


Nevyhnutná potreba Cirkvi 846
Nevyhnutná potreba krstu 1256-1261
Nevyhnutná potreba viery 161
Potreba modlitby 2638, 2744
Povinnosť veriacich prispievať na hmotné potreby Cirkvi 2043
V prípade potreby treba iným pomáhať 1883, 2440, 2447, 2829