PÁNOVA VEČERA

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: PÁNOVA VEČERA


Cirkevné spoločenstvá, ktoré vznikli z reformácie, a Pánova večera 1400
Eucharistia a Pánova večera 1337, 1366
Chlieb, víno a Pánova večera 1412
Kalich Novej zmluvy a Pánova večera 612
Lámanie chleba a Pánova večera 1329
Predloženie darov a Pánova večera 1350
Ustanovenie eucharistickej obety a Pánova večera 1323
Veľká noc Božieho kráľovstva a Pánova večera 1166, 1403, 2816
Význam Pánovej večere 1329