Listovať v Katechizme

KKC 1403


1403 Sám Pán pri Poslednej večeri upriamil pohľad svojich učeníkov na zavŕšenie Veľkej noci v Božom kráľovstve: „Hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z tohto plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho Otca“ (Mt 26,29) . Vždy, keď Cirkev slávi Eucharistiu, pripomína si tento prísľub a jej pohľad sa obracia na toho, „ktorý príde“ (Zjvl ,4) . Vo svojej modlitbe vyprosuje jeho príchod: (671) „Marana tha“ (1Kor 16,22) , „Príď, Pane Ježišu!“ (Zjv 22,20) , „Nech príde [tvoja] milosť a nech sa pominie tento svet.“