OLTÁR

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: OLTÁR


Eucharistia, Oltárna sviatosť 1372
Nebeský oltár 1383, 1589
Nová zmluva a oltár 1182
Obeta kríža a oltár 1182, 1364, 1366-1368 , 1939
Pánov oltár postavený Abrahámom 2570
Požehnanie oltára 1672
Slávenie Eucharistie a význam oltára 1383
Srdce ako oltár 786, 2655