ODPUSTENIE

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: ODPUSTENIE


porov. Pokánie a zmierenie

Božia milosť ako pôvod odpustenia 2010
Božie odpustenie ako znak Božej všemohúcnosti 277
Jedine Boh odpúšťa hriechy 1441
Kto sa rúha Duchu Svätému, nedostane odpustenie 1864
Moc odpúšťať hriechy 981
Obrátenie a odpustenie 2608
Odpustenie všetkých hriechov je možné 1982
Prosba o odpustenie v modlitbe 1425, 2631, 2838-2845
Rodina ako škola odpúšťania 1657, 2227
Rozličné prostriedky na odpustenie hriechov 1434, 1437, 1452
Sviatosti ako cesty na dosiahnutie odpustenia hriechov 987, 2839
Treba odpúšťať urážky 2840, 2845
Účinky odpustenia hriechov 1443, 1473