Listovať v Katechizme

KKC 1982


1982 Starý (zjavený) zákon je prípravou na evanjelium.