Listovať v Katechizme

KKC 2631


2631 Prosba o odpustenie (2838) je prvým krokom prosebnej modlitby. Je predpokladom správnej a čistej modlitby. Dôverujúca poníženosť nás znova stavia do svetla spoločenstva s Otcom a s jeho Synom Ježišom Kristom i do spoločenstva medzi sebou, takže „dostaneme od neho všetko, o čo len budeme prosiť“ (1Jn 3,22) . Prosba o odpustenie je predpokladom eucharistickej liturgie, ako aj osobnej modlitby.