OBETA - Eucharistická obeta

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: OBETA - Eucharistická obeta


porov. Eucharistia

Cieľ slávenia eucharistickej obety 1382, 1414
Dôležitosť eucharistickej obety 1113
Eucharistia ako sprítomnenie Kristovej obety 1330
Eucharistická obeta ako pamiatka Kristovej obety 611, 1358, 1362-1372
Eucharistická obeta ako prameň a vrchol mravného života 2031
Eucharistickú obetu prináša sám Kristus 1410
Kristova prítomnosť v eucharistickej obete 1088
Účasť veriacich na Kristovej eucharistickej obete 618, 1419
Ustanovenie eucharistickej obety 1323