NEDEĽA

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: NEDEĽA


Deň Pána (nedeľa) ako prvý deň v týždni 1166-1167 ,2174
Nedeľa ako deň Ježišovho zmŕtvychvstania 1343
Nedeľa ako deň na pestovanie rodinného, kultúrneho, spoločenského a náboženského života 2184, 2194
Nedeľa ako hlavný deň slávenia Eucharistie 1193
Nedeľa ako zavŕšenie soboty 2175-2176
Nedeľné slávenie ako stredobod života Cirkvi 2177
Nedeľný odpočinok 2185-2186 , 2193
Obrana nedele ako sviatočného dňa 2187-2188
Povinnosť zúčastniť sa na nedeľnej svätej omši 1389, 2042, 2180-2183
Svätenie nedele 1163, 2190
Svätenie nedele modlitbou 2698