Listovať v Katechizme

KKC 2698


2698 Tradícia Cirkvi (1168) veriacim predkladá pravidelne sa opakujúce modlitby, ktoré majú živiť neprestajnú modlitbu. Niektoré sú každodenné: ranná a večerná modlitba, modlitba pred jedlom a po jedle, liturgia hodín. (1174) Nedeľa, ktorej stredobodom je slávenie Eucharistie, (2177) sa svätí predovšetkým modlitbou. Cyklus liturgického roka a jeho veľké sviatky tvoria základný rytmus života modlitby kresťanov.