Listovať v Katechizme

KKC 2184


2184 Ako Boh „v siedmy deň odpočíval od všetkých diel“ (2172) (Gn 2,2) , aj ľudský život má svoj rytmus práce a odpočinku. Ustanovenie Pánovho dňa (nedele) prispieva k tomu, aby všetci mali dostatočný odpočinok a voľný čas, ktorý by im umožnil pestovať rodinný, kultúrny, spoločenský a náboženský život.