Listovať v Katechizme

KKC 2172


2172 Božie konanie je vzorom pre ľudské konanie. Ak Boh „odpočíval“ v siedmy deň (Ex 31,17) , aj človek má „prestať pracovať“ (2184) a nechať aj iných, najmä chudobných, aby „si oddýchli“ (Ex 23,12) . Sobota prerušuje každodenné práce a umožňuje oddych. Je to deň protestu proti otroctvu práce a kultu peňazí.