MOC

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: MOC


Božia moc 304
Ježišova moc 449-450
Kráľovská hodnosť ako moc 2816
Moc Božej prozreteľnosti 302
Moc človeka 943, 1731, 1861, 1884, 2002
Moc Ducha Svätého 703, 798
Moc Ježiša Krista 635, 649, 664, 668, 1441, 1503
Moc kľúčov 553, 981-983
Moc rímskeho pápeža a kolégia biskupov 882-883
Moc tmy a vyslobodenie z nej v krste 1250
Štátna moc 1904, 2237, 2239, 2241, 2244