MIERNOSŤ

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: MIERNOSŤ


716, 736, 1716, 1832

Čistota, cudnosť a miernosť súvisia 2341, 2517, 2521
Definícia miernosti 1809
Miernosť ako základná čnosť 1805
Ovocie miernosti 1838, 2290
Pripútanosť k časným dobrám a miernosť 2407