Listovať v Katechizme

KKC 2341


2341 Čnosť čistoty podlieha základnej čnosti miernosti, (1809) ktorá má za cieľ preniknúť rozumom vášne a túžby ľudskej zmyslovosti.