MANŽELSTVO

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: MANŽELSTVO


porov. Sviatosť/ti, Rozvod

Manželská čistota 2349
Manželská vernosť 1646, 1648-1649 ,2364
Manželský zväzok je trvalý a výlučný 1638
Manželstvo ako znak zmluvy Krista a Cirkvi 1617
Manželstvo pod výchovným vplyvom Zákona 1609-1611
Manželstvo v Božom pláne 1601
Manželstvo v Ježišovej dobrej zvesti 1612-1615
Manželstvo v ohlasovaní apoštola Pavla 1616
Manželstvo v poriadku stvorenia 1603-1605
Manželstvo vo Svätom písme 1602
Manželstvo za vlády hriechu 1606-1608
Miešané manželstvá a rozdielnosť kultu 1633-1637
Neplatnosť manželstva 1629
Rozvedení a nový civilný zväzok 1650
Sexualita v manželstve a jej význam 2360-2362 , porov. Sexualita
Sloboda uzavrieť manželstvo 1625, 1628-1629
Účinky manželstva 1638-1642
Veľkosť manželstva 1603
Vlastnosti manželskej lásky 1643
Zavŕšenie manželstva 1640
Zrieknutie sa manželstva 1618