Listovať v Katechizme

KKC 1625


1625 Hlavnými účastníkmi manželskej zmluvy sú muž a žena, pokrstení a slobodní uzavrieť manželstvo, (1734) ktorí slobodne vyjadria svoj súhlas. „Byť slobodným“ znamená:
nepodliehať prinúteniu;
nemať prekážky zo strany prirodzeného alebo cirkevného zákona.