Listovať v Katechizme

KKC 1626


1626 Cirkev považuje výmenu súhlasu medzi manželmi (2201) za nevyhnutný prvok, ktorý „dáva vznik manželstvu“. Ak súhlas chýba, manželstvo nejestvuje.